Każdy pasjonat sportu powinien zastanowić się nad wyborem kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE.

Studia wbrew pozorom dają dużo możliwości – jest wiele dziedzin, w których można się realizować.
Uzyskanie uprawnień instruktora otwiera szanse zawodowe na siłowniach, klubach fitness, basenach, szkołach pływania. Kultura fizyczna to pojęcie szerokie, a coraz większa świadomość społeczeństwa w kwestii zdrowego trybu życia, a w tym życia „na sportowo” rozszerza perspektywy zawodowe absolwentów wychowania fizycznego. 

W ramach tego kierunku oferujemy dwie ścieżki dyplomowania.

menadżer sportu lokalnego i rekreacji ruchowej
Absolwent w czasie studiów nabywa umiejętności i kompetencje z zakresu: projektowania, realizacji i ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego dostosowanego do indywidualnych potrzeb, kształtowania zainteresowań aktywnością fizyczną, diagnozowania i doboru odpowiedniej aktywności fizycznej do kształtowania różnych komponentów sprawności fizycznej, przeprowadzani imprez, zarządzania organizacją, której działalność związana jest ze sportem lub rekreacją fizyczną, marketingu.

gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
Absolwent w czasie studiów nabywa następujące umiejętności i kompetencje z zakresu: formułowania i operacjonalizacji celów edukacyjnych, projektowania, realizacji i ewaluacji procesu dydaktyczno – wychowawczego dostosowanego do indywidualnych potrzeb ucznia, posługiwania się technikami motywacyjnymi i wspierającymi ucznia, kształtowania zainteresowań aktywnością fizyczną, diagnozowania o doboru odpowiedniej aktywności fizycznej do kształtowania różnych komponentów sprawności fizycznej, rozpoznawania wad postawy i dostosowania ćwiczeń z zakresu wychowania fizycznego, prowadzenia działań zapobiegających powstawaniu i pogłębianiu się wad postawy, łączenia ruchu z muzyką, stosowania ćwiczeń rytmicznych w zajęciach ruchowych.

Studiuj z nami: https://pwsz.edu.pl/Rekrutacja_2020_2021,60239.html