Ludzie Polonii

Prezes Zarządu
Piotr Organista

Wiceprezes Zarządu
Przemysław Piwoński

Wiceprezes Zarządu
Jakub Pujanek

Komisja Rewizyjna
Jakub Para
Przemysław Kowalski
Paweł Prałat