Ludzie Polonii

Komisja Rewizyjna
Maciej Tomkowiak
Przemysław Kowalski
Paweł Prałat