Ludzie Polonii

Prezes Zarządu
Piotr Organista

Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Ciesielski

Wiceprezes Zarządu
Jakub Pujanek

Komisja Rewizyjna
Jakub Para
Przemysław Piwoński
Paweł Prałat