Ludzie Polonii

Komisja Rewizyjna
Paweł Prałat
Maciej Tomkowiak
Mateusz Gzyl