Nie tylko na boisku

 

Nie tylko wyniki sportowe ale i wszechstronny rozwój naszych zawodników jest dla nas ważny. Czasy gdy wybór przez młodego człowieka ścieżki kariery sportowca oznaczał rezygnację z zaangażowania w naukę minęły już bezpowrotnie.

Zadaniem klubu jest podjęcie starań aby pomóc naszym zawodnikom w pogodzeniu tych dwóch elementów. I dlatego współpraca z leszczyńskimi szkołami jest ważnym elementem naszej strategii. W miniony czwartek Prezes Piotr Organista w siedzibie PWSZ w Lesznie podpisał z rektorem uczelni prof. dr hab. Macieje Pietrzakiem umowę o współpracy. Jesteśmy przekonani, że dla każdej ze stron podpisana umowa otworzy nowe możliwości rozwoju na płaszczyźnie sportu oraz nauki.

Będziemy dbali o to aby hasło GRAMY DLA LESZNA nie ograniczało się tylko do dobrej gry na boiskach. Wsparcie leszczyńskich szkół jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego funkcjonowania naszego klubu