OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie: Klub Piłkarski „Polonia 1912 Leszno” z siedzibą w Lesznie przy ul. Górowskiej 49, 64-100 Leszno, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowy pod numerem KRS 0000708935.

DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Stowarzyszenie: Klub Piłkarski „Polonia 1912 Leszno” prosimy kierować:

Stowarzyszenie: Klub Piłkarski „Polonia 1912 Leszno”, ul. Górowska 49, 64-100 Leszno

e-mail: info@polonia1912leszno.pl, tel. +48 669 735 152

ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH I KATEGORIE DANYCH UDOSTĘPNIONE PRZEZ INNE PODMIOTY

Stowarzyszenie: Klub Piłkarski „Polonia 1912 Leszno”, otrzymuje  dane osobowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą lub za pośrednictwem innych osób, firm, (np. od pracodawcy lub innego podmiotu, z którym Stowarzyszenie: Klub Piłkarski „Polonia 1912 Leszno” współpracuje).

CELE I CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

Kontakt e-mailowy.

Dane osobowe przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane do nas (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na korespondencję. Osoba fizyczna ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona nie wykorzystuje plików cookies.

Narzędzia społecznościowe. Na naszych stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, m.in. takie jak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowana. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki.

Na stronach wideo z serwisu YouTube zamieszczamy filmy. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube. Pliki cookies ładowane są przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo. Odtwarzając wideo, Google otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do serwisu Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa:

  • Prawo dostępu do danych osobowych.
  • Prawo do sprostowania danych.
  • Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”), o ile zachodzi przypadek wskazany w art. 17 ust.1 RODO.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • Prawo do przenoszenia danych,
  • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.

 Odbiorcy danych:

Dane kontaktowe przechowywane są na serwerach zenbox.pl

Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi podejmujemy współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji usług dla klientów, kontaktów biznesowych, działań marketingowych oraz obsługi działalności Klubu.

Dane mogą być również udostępniane organom władzy publicznej, organom ścigania lub organizatorom rozgrywek w piłkę nożną.

W przypadku zgłoszenia udziału w konferencji lub w innym wydarzeniu – dane mogą zostać udostępnione innym uczestnikom, współorganizatorom, hotelom oraz innym podmiotom zaangażowanym w organizację konferencji lub wydarzenia.

Kontakty biznesowe:

Dane przekazane za pomocą wiadomości mailowej, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub w inny sposób przekazane przedstawicielom Klubu mogą być przetwarzane do celu kontaktów biznesowych. Na tej podstawie możemy skontaktować się z Panią/Panem w celu przedstawienia oferty, zaproszenia na spotkanie lub wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie: Klub Piłkarski „Polonia 1912 Leszno” lub innych działań marketingowych.

W przypadku, gdy jest Pani/Pan przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy, możemy skontaktować się , aby uzyskać ofertę, informację lub dokumenty.

Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych.

Kontakty z mediami i promowanie w mediach działalności, usług i produktów

W przypadku dziennikarzy, redaktorów, reporterów oraz innych osób zajmujących się działalnością dziennikarską dane osobowe będą przetwarzane do celu utrzymywania kontaktów przedstawicieli Klubu z mediami i w celu promowania w mediach działalności, usług i produktów. Może to obejmować informowanie o ważnych wydarzeniach, działalności, produktach i usługach oraz osiągnięciach Klubu „Polonia 1912 Leszno”.