Opłaty członkowskie

BGŻ BNP Paribas S.A. 98 1600 1462 1816 5994 2000 0001
KP Polonia 1912 Leszno
ul. Górowska 49
64-100 Leszno

W tytule wpłaty prosimy wpisać: Składka członkowska (imię i nazwisko zawodnika i rok ur.) za (miesiąc i rok)

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA – zawodnik

W celu rezygnacji z członkostwa w klubie należy pobrać i wypełnić poniższy dokument, a następnie dostarczyć pismo do biura Akademii osobiście, mailowo lub za pośrednictwem poczty. W dniu złożenia dokumentu rezygnacji z członkostwa zawodnik przestaje być członkiem klubu. Płatność ostatniej składki członkowskiej obowiązuje za miesiąc w którym została złożona rezygnacja.

Należy pamiętać, iż złożenie druku rezygnacji z członkostwa nie skutkuje umorzeniem zaległości w składkach członkowskich (o ile takie istnieją), a zwolnienie zawodnika z klubu odbywa się po uprzednim pełnym rozliczeniu się opiekuna dziecka z zaległości finansowych względem klubu.

REZYGNACJA Z CZŁONKOSTWA

ZAWIESZENIE