• Kontakt
  • 669-73-51-52
  • info@polonia1912leszno.pl
  • Siedziba klubu
  • Górowska 49
  • 64-100 Leszno

Ubezpieczenie

Polski Związek Piłki Nożnej wraz z PZU przygotował specjalną ofertę, gdzie już za 18 zł rocznie można wykupić ubezpieczenie dla każdego zawodnika Naszego klubu!

Każdy z Państwa indywidualnie podejmuje decyzje czy syn/córka wykupi sobie dodatkowe ubezpieczanie. Klub przedstawia Naszym zdaniem najkorzystniejszą ofertę.

Aby przystąpić do programu należy

1. Pobrać:

a) [PDF] Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
b) [PDF] Dokument o produkcie ubezpieczeniowym PZU NNW Grupowe.
c) [PDF] Postanowienia dodatkowe NNW PZU PZPN.
d) [PDF] Informację Administratora danych osobowych dla potencjalnego klienta.
e) [PDF] Informację Administratora danych osobowych dla klienta.
d) [PDF] Informacja o dystrybutorze – Kahlenberg Services PZU.

i w celu zapoznania się z ich treścią.

2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy zawodnika wraz oświadczeniami (tutaj)

formularz zgłoszeniowy zawodnika powinien zostać wypełniony pismem drukowanym, oświadczenia powinny zostać podpisane (czytelnie imię i nazwisko) przez osoby przystępujące do programu; w przypadku zawodników małoletnich (do 16 roku życia włącznie) podpisy na oświadczeniach składa jeden z rodziców lub opiekun prawny.

Uwaga! Do zgłoszenia polisy musi być zgłoszonych co najmniej pięciu zawodników.

3. Opłacić składkę; nr rachunku Bank BGŻ Paribas S.A.: 98 1600 1462 1816 5994 2000 0001 w tytule Imię i nazwisko ubezpieczonego/ubezpieczonej + Składka na ubezpieczenie

4. Likwidacja szkody