Ubezpieczenie

Jak można zgłosić roszczenie z tytułu polisy NNW?

· Pocztą elektroniczną na adres: szkody.nnw@generali.pl

· Telefonicznie pod numerem infolinii 913 913 913

· Listownie na adres:

Generali T.U. S.A.
Departament Likwidacji Szkód Masowych
ul. Postępu 15B
02–676 Warszawa

druk zgłoszenia roszczenia z NNW